Afdrukken

Door het realiseren van een samenwerking tussen laanboomkwekers onderling samen met andere bedrijven, waarbij een aantal innovatieve maatregelen concreet worden uitgewerkt tot fysieke investeringen, wil men bijdragen aan het realiseren van de waterkwaliteitsdoelstellingen in de Betuwe. 

Naast de waterkwaliteitsdoelstellingen worden ook doelstellingen gerealiseerd op het gebied van klimaatadaptatie en biodiversiteit, m.a.w. de maatregelen leiden tot het verminderen van de gevolgen van klimaatverandering en dragen bij aan het vergroten van de (bodem) biodiversiteit. De innovatieve maatregelen in dit project zijn specifiek gericht op het verbeteren van de bodemkwaliteit, waardoor de genoemde doelstellingen worden behaald.  De samenwerking en het projectplan met daarin de resultaten worden gecommuniceerd naar de doelgroepen.

De laanboomteelt in de Betuwe kent een lange historie en traditie, mede vanwege de gunstige bodemeigenschappen en klimatologische omstandigheden. De teelt en het aantal bedrijven is langzaam uitgebreid, maar is vooral in de 2e helft van de 20e eeuw sterk toegenomen m.n. door de mechanisatie. De laanboomteelt is een belangrijke bedrijfstak in de Betuwe.

Aanleiding
De provincie Gelderland streeft naar een vitaal en sociaal landelijk gebied. Daarvoor is een concurrerende landbouw nodig. Om dit te bereiken is innovatie nodig die moet leiden tot verduurzaming. Belangrijk is dat landbouwondernemingen zelf het voortouw nemen om invulling te geven aan de beleidsdoelstellingen door samen te werken met de waterschappen en MKB-ers en door het realiseren van innovaties.
Het beperken van emissies uit de landbouw is een belangrijke doelstelling in het waterprogramma van het Waterschap Rivierengebied. Belangrijke thema’s hierin zijn: wateroverlast, voldoende water en schoon water.

Doelen/Resultaten

 Aanpak
Specifiek gericht op het verbeteren van de bodemkwaliteit.

 Betrokken partijen
Tree Centre Opheusden (TCO), CropEye, Wageningen Reseach, Delphy


Wilt u meer informatie over dit project, neem dan contact op met Ton Baltissen - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - 0612921072
                                    

                             ‘Samen de grond de schop in’ wordt mogelijk gemaakt door ELFPO; “Europees
                             Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn plattland”