CropEye nieuwsbrief 31 - augustus 2019

Klik hier om deze nieuwsbrief online te bekijken
NIEUWSBRIEF
Nieuwsbrief 31, jaargang 9, augustus 2019Microalgae based biofertilizers as high impact tool for climate smart agriculture

Anti-stress action and increased N-efficiency
De verdere markt en technische verkenning van het algenpreparaat Isoagens, uit zoutwater microalg Isochrysis galbana, richt zich op vermarkting opties en kwaliteitsmanagement in de keten. Er wordt met veel partijen gesproken uit de wereld van de gewasbescherming, & biofertilizers opkweek & vermeerdering, maar ook partijen actief in de postharvest fase. Toedienen van Isoagens in de vorm van een spray of druppelirrigatie blijkt geen aantrekkelijke optie, vandaar dat we Isoagens willen incorporeren in een drager waaruit het middel vrijkomt, bv. steeketiketten, plantengeleidingsmateriaal, potten, trays, substraat etc. Het is intussen gelukt om papier/karton te verrijken met Isoagens met behoud van functionaliteit. Technologisch is het ook gelukt om Isoagens te “embedden” in matrix van biodegradable biopolymeer; In welke mate de functionaliteit van Isoagens nog aanwezig is in dit materiaal wordt momenteel getest.

Lees meer…
Noten uit Overijssel

Het project “Noten uit Overijssel” is een antwoord op de groeiende vraag uit de markt van aspirant-telers die willen starten met notenteelt en het project levert een bijdrage aan de doelen van provincie en waterschappen op gebied van water en omgeving.
Dit project beoogt ondernemers te trainen en te begeleiden in het opzetten van de teelt van noten (hazel- en/of walnoten), waarbij diverse aspecten van de bedrijfsvoering aan de orde komen: start, teelt, onderhoud en afzet. Dat de teelt zelf nagenoeg is verdwenen, geldt niet voor de kennis op dit gebied: de uitvoerders en experts van dit project zijn deskundig op het gebied van notenteelt.

Lees meer…
Gewasbescherming & Bioplastics

Meedenkers zijn welkom!!!
Precisielandbouw/tuinbouw en chemievrij telen vragen allang om doorbraak innovaties. In deze MIT- haalbaarheidsstudie onderzoeken we de mogelijkheden om gedocumenteerde algenpreparaten te koppelen aan of in te bouwen in of te omhullen door biologisch afbreekbare biopolymeren.

Lees meer…
Inspirerende excursie bij hazelnotenteler Harm Tuenter

Donderdag 27 juni 2019 werd er vanuit het project Notenbomen als toplaagverbeteraar een excursie georganiseerd bij de hazelnotenboomgaard van Harm Tuenter. Er waren 2 instapmomenten: `s-middags één en `s-avonds één. Beide momenten werden goed bezocht: er waren zo’n 15 personen per keer aanwezig. Het publiek was divers, maar had één grote gemene deler: interesse in notenteelt en het aanplanten van notenbomen op eigen terrein.

Lees meer…
Agroforestry-Notenpark 't Zand

Korte notenketen vanuit economie, ecologie en landschappelijke waarde
Samen met de gemeente Lingewaard, Van Hall Larenstein en de Zandse Notengaard onderzoeken we de mogelijkheden om een korte voorzieningen keten Noten in te richten en wel bij voorkeur met een nadrukkelijke aanwezigheid in de gemeente Lingewaard. Speciaal het gebied Het Zand, een gebied met veel oude opstal van gewezen glastuinbouw en andere agrarische activiteiten, zou zich lenen om een areaal notenproductie te leveren wellicht in moderne varianten van agroforstry die zowel economisch, ecologisch als maatschappelijk-landschappelijk relevant zijn. Deze drie invalshoeken worden door de projectgroep onderzocht met een hoge mate van participatie vanuit bewoners van Het Zand, ondernemers uit Lingewaard en relevante partijen die al actief zijn in deze branche.

Lees meer…

dare to share
Postbus 106, 2678 ZJ  De Lier
www.cropeye.com - info@cropeye.com
Klik hier om U af te melden klik hier om uw gegevens aan te passen
Powered by AcyMailing