Op maandag 7 februari jl. is bij GreenQ een nieuwe bedrijfsstrategie gepresenteerd.
Wilt u hierover meer informatie, kijkt u dan eens op de website van GreenQ; www.greenq.nl of bekijk  de presentatie die op 7 februari is getoond.

Op donderdag 10 februari vond het congres 'Nieuwe verbindingen in de Biobased Economy’ plaats.

In februari 2011 zijn in 4 verschillende regio´s de eerste series interactieve bijeenkomsten "Grenzen voor Luchtkwaliteit" georganiseerd om onze kennis met u te delen vanuit o.a. praktijksituaties en onderzoek, en om meer over uw ervaringen te horen.

In vier regio’s onderzoekt WUR Glastuinbouw samen met EMS en CropEye de luchtkwaliteit tijdens het toedienen van CO2 op praktijkbedrijven. Tegelijk worden experimentele begassingen uitgevoerd in paprika.

CO2 doseren met een WKK is niet zonder risico’s. Metingen afgelopen winter op vier praktijkbedrijven hebben uitgewezen dat tijdens het CO2-en met de WKK voortdurend de effectgrenswaarden voor schadelijke stoffen zijn overschreden.

De term ‘competenties’ valt steeds vaker in de glastuinbouw. Waar in andere takken van het bedrijfsleven medewerkers worden aangenomen en betaald op basis van deze kwalificatie, staat de tuinbouw nog maar aan het begin.