Het symposium ‘Haal winst uit biobased innovaties’ op 26 maart 2012 was een succes!
Er waren 130 deelnemers bij dit symposium aanwezig waarvan meer dan 50% aanwezig was bij workshop 2 van CropEye/ Innovatieplatform PGA; ‘Tuinbouw en Farma’.

Vanuit de voedingsmiddelen-, farmaceutische-, chemie- en cosmetica-industrie groeit de belangstelling voor toepassing van nieuwe, innovatieve producten uit de glastuinbouw. Reden is dat de markt vraagt om natuurlijke grondstoffen voor medicijnen, cosmetica en toevoegingen in de foodproducten.

Afgelopen jaar hebben drie vierdejaarsstudenten van de HAS Den Bosch zich bezig gehouden met het ontwerpen van een protocol voor het meten van Biodiversiteit.
Nu zal een groep eerstejaars studenten van de HAS Den Bosch het stoklje gaan overnemen en aan de slag gaan met het daadwerkelijk in de praktijk meten van de biodiversiteit.

Tips uit onderzoek en praktijk voor een beter resultaat
Planten kunnen worden geremd in hun groei als de concentratie van bepaalde gassen in de kaslucht te hoog wordt. In de praktijk zijn de afgelopen jaren productie- en kwaliteitsverliezen van 10 tot 20% gemeld door ongewenste gassen in de kaslucht. Deze zijn afkomstig van rookgas die wordt gebruikt om CO2 te doseren of van apparatuur met een verbrandingsmotor. Als de ramen in de kas minder vaak open gaan om een goed klimaat op te bouwen en/of energie te besparen, nemen de risico’s toe. Met de juiste maatregelen zijn problemen te voorkomen.

Bekijk de 3 filmpjes die tijdens de Innovatie Arencna CO2 voor telers zijn getoond.

Heeft u vrijdag 6 januari ook geluisterd naar BNR Nieuwsradio naar het interview met Daan Kuiper over de Groenfabriek in het programma ‘Zakendoen met Ruud Hendriks’?
Ook op Radio Gelderland was op dinsdag 10 januari om 12.40 uur een interview over de Groenfabriek.

In januari 2012 hopen de partijen die samen willen werken in het project 'Groenfabriek' concrete stappen te kunnen zetten. Het idee is om leegstaande kantoren om te bouwen tot multifunctionele locaties waar duurzame energie wordt opgewekt en de duurzame teelt van planten plaatsvindt. Architecten, personen uit de energie- en bouwwereld, toeleveranciers uit de tuinbouw en 'vrijdenkers' hebben zich tijden een eerste brainstormsessie in oktober over het idee gebogen. Met de provincies Gelderland en Noord-Holland overleggen de partijen over een mogelijke proeflocatie.

Bron: AGD.nl - 27 december 2011 - auteur: Jeroen Verheul

Een consortium van zes bedrijven wil in 2012 een proef starten met groenteteelt in lege kantoren. Lagere prijzen voor tuinbouwgrond maakt het zoeken naar alternatieve teelt wel lastiger, stellen initiatiefnemers.
Deelnemende bedrijven in het project Groenfabriek zijn onder meer bouwonderneming BAM, Klimeco, Cropeye en Grow. Het project is opgenomen in de uitvoeringsagenda topsectorenbeleid tuinbouw.

In oktober zijn de partijen voor het eerst bij elkaar geweest. Met de provincies Noord-Holland en Gelderland overleggen de partijen nu over een proeflocatie, zegt projectleider Daan Kuiper van innovatiebureau Cropeye. ”Half januari hopen we stappen te zetten. 2012 wordt wel het jaar van de waarheid. Dit is wel een momentum. Als dat volgend jaar niet lukt, wordt het lastig.”