In het GreenQ Improvement Centre zijn een vijftal hypermoderne studiekassen gebouwd; het zogenoemde Horticultural Experience Centre. Het centre is een samenwerking tussen GreenQ en verschillende onderwijsinstellingen. Begin januari 2012 zijn de eerste studenten, leraren en trainnees een teelt gaan opzetten binnen deze nieuwe faciliteit en samenwerking.

De BioBased Economy (BBE) biedt economisch perspectief voor de agribusiness in Zuid-Oost Drenthe, als nieuwe markten en werkgelegenheid. Om deze activiteiten een doelgericht en duurzaam karakter te geven, zijn stappen gezet naar het oprichten van een innovatieplatform Groene Economie (PGA: Phyto Glasshouse Applications) en een innovatieprogramma SMART Greenhouse, waarin de kennis van plantinhoudstoffen en sensortechnologie bijeenkomen. Hiervoor zijn enkele businesscases uitgewerkt samen met de verwerkende industrie. De vraag en behoefte is aanwezig, het aanbod ligt er, nu is het momentum om verder te bouwen naar business succes.
Hiervoor wordt een kennisprogramma BioBased Economy & Agribusiness uitgewerkt met de sector, (verwerkende) industrie en stakeholders.

Het Eindrapport van het project Grenzen voor Luchtkwaliteit is nu beschikbaar. In het rapport vindt u praktijkkennis en tips om de luchtkwaliteit in kassen te beheersen. Er is een Checklist opgesteld voor veilig CO2 doseren. U kunt het volledige rapport inclusief checklist downloaden.
Het initiatief voor dit project kwam van het ‘AirQ innovatieplatform’; een groep van tuinbouwondernemers, teeltadviseurs, kennisinstellingen, leveranciers van WKK-installaties en van meet- en regelapparatuur en software, een verzekeraar en overheden. CropEye voert de regie voor dit platform.
In de vervolgfase van dit project wordt met een consortium van ondernemers gewerkt aan de ontwikkeling en praktijkimplementatie van regel- en CO2-dosering strategieën op basis van de luchtkwaliteit in de kas en bedrijfsspecifieke risicogrenswaarden voor NOx en Etheen.

Op 22 november heeft deze internationaal georiënteerde bijeenkomst plaatsgevonden bij CAH Dronten, waarbij de focus was gericht op het stimuleren van samenwerkingscontacten (ook internationaal) met betrekking tot de kwaliteitsketen: van teelt tot medicijn.

"Dare to share"
CropEye zet zich in voor scholing en werving van personeel. We geloven heilig in het delen van kennis en kunde. We zetten ons in om modulair onderwijs aan te bieden waarbij de onderwijsaanbieder de aanbieder is maar niet de organiser. Nieuwe methodes om personeel aan je te binden vragen om “over je eigen schaduw heen te stappen”. 

Door studenten en bedrijven in Oostland  is met producten uit het gebied een mooi ‘Soepenboek’ tot stand gekomen. Een goed voorbeeld van Greendaten!
Op 23 november 2011 zal o.a. dit Soepenboek worden gepresenteerd en is er gelegenheid tot GreenDaten.

Lees op ww.energiek2020.nu de weblog van Jolanda Heistek.

Nu de wkk’s in de tuinbouw ouder worden, wordt het steeds belangrijker om in de gaten te houden hoe de motoren draaien. Er zijn aanwijzingen dat er een verband bestaat tussen olieverbruik en het optreden van schadelijke stoffen in rookgassen tijdens het CO2-doseren. De leeftijd van de wkk-installatie lijkt daarbij een belangrijke rol te spelen.

De praktisch kennis uit het project Grenzen voor Luchtkwaliteit en eerdere AirQ projecten worden op verschillende  manieren naar de praktijk kenbaar gemaakt. In een aantal vakbladen zijn artikelen geplaatst, o.a. in Groenten & Fruit en in de Bloemisterij. In de weblog van Jolanda Heistek op www.Energiek2020.nu wordt de praktische kennis frequent vernieuwd. Ook is hier meer achtergrondinformatie over het onderwerp onder de CO2-knop te vinden.
De CO2 dosering-checklist is direct toepasbaar voor tuinbouwbedrijven en via de website van PincAgro is een CO2 monitor bruikbaar die gebaseerd is op de checklist.

De markt vraagt om natuurlijke producten, bijvoorbeeld medicijnen, gebaseerd op natuurlijke grondstoffen. Hiervoor is gecontroleerde en geconditioneerde teelt noodzakelijk. Die unieke mogelijkheid biedt de glastuinbouw.

In samenwerking in het project AirQ/Grenzen voor Luchtkwaliteit (ondersteund vanuit het programma Kas als energiebron) is door Interpolis een checklist opgesteld voor gebruikers van installaties t.b.v. CO2-dosering in de glastuinbouw. De lijst bevat aandachtspunten voor zowel nieuw aan te leggen installaties als bestaande installaties en gaat uit van de meest gebruikelijke situatie, d.w.z. een WK/installatie met rookgasreiniger als primaire CO2-bron.