Provincie Zuid-Holland, Waterschap Hollandse Delta, gemeente Hoeksche Waard en Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) laten onderzoek doen naar een duurzamer beheer van landbouwbodems in Zuid-Holland. 

Onderzoeksvragen zijn o.a.:

  • In hoeverre kan lokaal/regionaal beschikbare biomassa met behulp van diverse technologieën optimaal geschikt gemaakt worden voor de voeding van het bodemleven? Zodat dat bodemleven weer voor optimale plantenvoeding en gewasopbrengst kan zorgen.
  • En is dat niet alleen technisch haalbaar maar ook financieel interessant? 
  • Zijn er nog andere positieve milieueffecten te verwachten zoals minder uitspoeling en minder bestrijdingsmiddelengebruik?Agrimaco, CropEye en OZHZ zijn gevraagd om zowel (1) de haalbaarheid daarvan als (2) de nog onbeantwoorde kennisvragen in kaart te brengen. En om – bij voldoende haalbaarheidsperspectief – (3) een voorstel te doen voor een volgende stap: de beantwoording van die kennisvragen en organisatie van het vervolgonderzoek.
Het streven is om deze 3 deelopdrachten voor de zomer af te ronden.
Een tiental stakeholders hebben duidelijk aangegeven in te stemmen met de opdracht tot bovenstaand onderzoek; zij achten dit een gewenste ontwikkeling. Het project heeft de naam CBFs gekregen, de afkorting van Circulaire Biobased Fertilisers.

Mocht u hierin interesse hebben; Daan Kuiper, 0651216159, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.