In vier regio’s onderzoekt WUR Glastuinbouw samen met EMS en CropEye de luchtkwaliteit tijdens het toedienen van CO2 op praktijkbedrijven. Tegelijk worden experimentele begassingen uitgevoerd in paprika.

Daarbij wordt het effect van piek- versus continue concentraties onderzocht en het effect van combinaties van verschillende gassen worden vergeleken. In een viertal workshops zijn de nieuwe inzichten aan de praktijk gepresenteerd. Het Productschap Tuinbouw, Ministerie van EL&I en GasTerra financieren dit onderzoek.

In deze twee artikel kunt u meer lezen:
http://www.groentennieuws.nl/nieuwsbericht_detail.asp?id=66305 
Groenten & Fruit 25-01-2011