Afgelopen jaar hebben drie vierdejaarsstudenten van de HAS Den Bosch zich bezig gehouden met het ontwerpen van een protocol voor het meten van Biodiversiteit.
Nu zal een groep eerstejaars studenten van de HAS Den Bosch het stoklje gaan overnemen en aan de slag gaan met het daadwerkelijk in de praktijk meten van de biodiversiteit.

 

                                


Op donderdag 26 april jl. is tijdens een bijeenkomst bij boer Tonny Meulensteen door de 4e jaars studenten verslag gedaan over de methodiek en eerste waarnemingen van het project Agrobiodiversiteit. Door de 1e jaars studenten, die nu zijn gestart met dit project, is tevens een korte toelichting gegeven.
   
                     

Wilt u meer informatie over het meten van biodiversiteit, neem dan contact op met:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - 06 51216159

Drie eerstejaars studenten hebben n.a.v. deze opdracht Daan Kuiper een interview afgenomen. Lees hieronder het interview.

Interview met Daan Kuiper over project Boeren & Agrobiodiversiteit
5 maart 2012
door Dylan Kolenberg      Monique Pasveer      Willem de Haas

                           

Wat zijn uw doelstellingen (belang) bij deze opdracht?
Er zijn geen methodes om biodiversiteit te meten. Het is nieuw. En dan is samenwerken met een school weer iets extra’s.

Wat is er voor u speciaal aan om met een school te werken. Waarom denkt u niet van: er zijn mensen die bijvoorbeeld veel beter gekwalificeerd zijn dan de studenten die hier zijn.
Er spelen een aantal dingen in mee. Je krijgt veel meer meningen doordat je met een grotere groep zit, en die brengen over het algemeen meer in. Natuurlijk zijn er daardoor ook wel meer problemen. En jullie zijn nog jong, en stellen daarom vragen die oudere mensen niet meer durven te vragen.
De financiële reden speelt ook een rol. 

Heeft u ook al eerder samengewerkt met andere scholen?
Ja, ik heb nu ook een groep, een ACT-team. Dat is een internationaal team van Wageningse studenten die ook aan een onderwerp werken.
Het is ook heel wisselend. Er zijn onderwerpen of studenten bij geweest waarvan het zo gauw mogelijk afgelopen mag zijn, en er zijn ook onderwerpen die gewoon geweldig lopen.

Wij hebben begrepen van de vierdejaars dat zij iets moeten gaan verzinnen om de biodiversiteit te kunnen meten, en dat wij dit moeten gaan monitoren. Is dit volledig of heeft u daar nog aanvullingen op?
Er is al een methode ontwikkeld, en die moet alleen nog getest en bijgeschaafd worden in het veld. De resultaten zijn wel belangrijk, maar het gaat er voornamelijk om of de methode werkt. En dat de methode in de drie jaar dat de HAS meedoet bijgeschaafd wordt.

We hebben al op internet gezocht naar standaard methoden om de biodiversiteit te meten, maar we kwamen eigenlijk nergens op uit.
Nee, want het is nieuw. De enigen die hier iets aan doen is het CLM (Centrum voor Landbouw en Milieu). Zij hebben een biodiversiteitmeter, een zelf invullijst voor de boer.

Zijn er specifieke soorten/groepen organismen waar gedetailleerde informatie over gewenst is?
Eerst inventariseren en kijken wat je tegenkomt, wat niet zo veel zal zijn. Je hoeft geen floristische hoogstandjes of zeldzame dingen te verwachten.
In Breugel staat een haagsingel die ook nog bij het gebied hoort. Dat is interessant voor vogels.

Mogen wij vrij het onderzoeksgebied betreden (moeten er nog vergunningen aangevraagd worden)?
Gewoon eerst even de boer bellen zodat hij weet dat je komt.
Naast het gebied van de boer in Breugel ligt een stukje grasland van een meneer van het IVN wat al tien jaar biologisch wordt beheerd. Dat mag ook meegenomen worden in de waarnemingen, al moet je het even apart zetten, omdat het anders geen representatief beeld geeft voor het gebied van de boer.

Is er al eerder vergelijkbaar onderzoek gedaan naar dit onderwerp (binnen uw bedrijf)?
Ja, heel veel. Het determineren van planten, vogels, bodembiodiversiteit en vlinders is al heel vaak gedaan, alleen wordt er nu geprobeerd om er een waarde aan te geven.
Er wordt geprobeerd om een relatie te vinden tussen de bovengrond en de ondergrond, zodat daar een simpele methode van gemaakt kan worden, zodat bovengronds zegt van wat er ondergronds gebeurt.

Wilt u onze resultaten ontvangen, en zo ja hoe? Elke week een berichtje?
Nee, wel even doorgeven wanneer er wordt gemeten. En als er iets belangrijks is natuurlijk.

We willen voordat we de opnames gaan maken even langsgaan bij de boer om te kijken hoe het eruit ziet. Wilt u dat ook weten?
Ja, de relatie met de boer is heel belangrijk.

Wat gaat u doen met onze gegevens?
We hebben één hoofddoel, en dat is het ontwikkelen van die methode. Jullie gegevens zie ik meer als bouwstenen voor die methode.

Zijn er nog dingen waar we op moeten letten in verband met veiligheid?
Sowieso EHBO spullen meenemen, want het is een hobbelig terrein, je moet af en toe over prikkeldraad heen, je kunt je aan gras snijden.
Boer Vink (Breugel) heeft stieren, maar daar wordt wel rekening mee gehouden.
En zorg voor voldoende eten en drinken.

Over de precieze locaties
De vierdejaars hebben een kaart waar de locaties op aangegeven staan, en daarop staat ook waar de vegetatie opnamen gedaan moeten worden, waar de vlinderopnamen en waar de vogelopnamen.

Vragen  aan de studenten
Hebben jullie dit onderwerp gekozen of moet je dit doen?
Dit hebben we gekozen.

Moeten jullie naar aanleiding van dit gesprek nog een plan van aanpak schrijven?
Het is de bedoeling dat we aan het einde van deze week een voorlopig onderzoeksplan klaar hebben.