Op dinsdag 12 februari 2013 was de eerste bijeenkomst van het Kennisplatform Watertechnologie en Glastuinbouw. Dit platform heeft als doel de werelden van de ‘watertechnologie’ en de ‘glastuinbouw’ bij elkaar te brengen. Dit vanuit de gedachte dat door ‘cross sectorale’ samenwerking nieuwe kansen voor innovatie kunnen ontstaan.

Tijdens de Onderwijsrelatiedag op vrijdag 8 februari heeft oud-minister Marja van Bijsterveldt het project Kas-in-Klas afgetrapt.
Het project Kas-in-Klas heeft als doel om bij basisschoolleerlingen interesse te wekken voor de glastuinbouw. Daarom zijn er minikasjes ontwikkeld waarin de leerlingen kunnen experimenteren met allerlei teelten en technieken. Een basisschoolklas krijgt drie minikasjes en een lespakket.