Platform plantENvoeding (Priva, Grodan, Koppert, Revaho, Van der Lugt, Klasmann-Deilmann, PlantResearch, Monsanto en CropEye) gaat op 2 februari een workshop organiseren over “hoe men omgaat met het irrigatiesysteem in de kas”. Retentietijd, verkeerde drukregeling, manier van druppelen zonder met het systeem rekening te houden, EC-MANAGEMENT……het kan allemaal zoveel beter; onverklaarde variatie in teelt krijgt een naam. De workshop is voor tuinders; we willen aandacht vragen, voorlichting geven en kennisvragen oproepen.

De geologische tijdtabel….u weet wel Krijt, Carboon, Cambrium en nog veel verder terug. Wetenschappers hebben het Holoceen (loopt nu 11.500 jaar) beëindigd en het tijdperk Anthropoceen ingeluid. U kijkt natuurlijk meteen door die naam heen, nl. Anthropos betekent MENS in het Grieks. Het Antropoceen is een tijdvak waarin de mens allesbepalend is voor de ontwikkeling van de aarde en dan vooral met de blik op klimaat, ontbossing, biodiversiteit enz. Best een historisch moment!!!!.....u gaat dit geen tweede keer  meemaken.

Behalve dat het een leuk wetenschappelijk feit is, duwt het ons met de neus op de feiten dat we, als mens, aan zet zijn. Zo, en dan nu onze verantwoordelijkheid en de glastuinbouw in een duurzame zetting als onmisbare voedselproducent; Dus actieprogramma: Glastuinbouw wil circulair worden, of te wel Het Ronde Glas: