Systemische middelen toch maar een of twee keer toedienen
Het curatief middelen toedienen als impuls interventie omdat er “een incident” in de teelt is of dreigt te ontstaan loopt als type gewasmanagement op zijn laatste benen, mede doordat vele chemische middelen verboden worden. Een transitie naar meer systemische middelen is gaande waarbij er vanaf het begin van de teelt gewerkt wordt aan de vitaliteit van gewas en bodem/substraat. In tegenstelling tot interventiemiddelen worden systemische middelen met een bepaalde regelmaat toegediend…..dat vraagt om nogal wat aanpassingen.

Het afgelopen jaar is er hard gewerkt om BioStimulans IsoAgens op applicatie niveau verder door te ontwikkelen in samenwerking met diverse bedrijven en Bioprocess Engineering en Food & Biobased Research (WUR).  IsoAgens stimuleert de nutriënt-use-efficiency, verlaagt substantieel CO2 footprint en bovendien versterkt het de stresstolerantie tegen factoren als lage temperaturen, weinig licht en droogte stress. Een eenmalige toediening heeft een werkingsduur van minimaal 8 weken. Partners om biotische stress te testen worden gezocht.