Op donderdag 2 september 2010 is de eerste interactieve QSense bijeenkomst geweest voor tuinders, bij SO Natural in Moerkapelle. Onder grote belangstelling is het project QSense en het nieuwe logo gepresenteerd. Tijdens deze interactieve bijeenkomst konden de deelnemers kennis nemen van het thema plantfysiologie.


In de volgende bijeenkomsten staat kennisopbouw en –delen centraal (o.a. werken met sensoren en modellen) om iedereen dezelfde taal te laten spreken en de gebruikerseisen af te stemmen.

QSense is een initiatief van CropEye, Green Q, Global Grow Services, WUR-Glastuinbouw en LTO Groeiservice. Het doel van QSense is het ontwikkelen van een praktisch toepasbaar analyse- en adviessysteem, waarin sensoren, plantmodellen, gewasregistratie en economische factoren worden gecombineerd tot een teeltadvies voor de ondernemer. In dit project worden de uitgangspunten voor een dergelijk systeem vastgesteld en ontwikkeld zoals plantmodellen, kengetallen, interface, dashboardfuncties, enz. QSense is gefinancierd door de partners, het Europees fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Commissie (subsidieregeling Clusterregeling Zuid-Holland, Kansen voor West) en de St. Hagelunie.

Om het gebruikerspakket van eisen vast te stellen wordt er vanaf september 2010 (tot april 2012) op zes bedrijven intensief gewerkt met sensoren, plant- en groeimodellen, door de ondernemers en de kennisdragers. Daarnaast worden er bijeenkomsten georganiseerd, om het kennisniveau binnen de groepen gelijk te brengen en verder te verhogen door kennisuitwisseling. Vanuit de ervaring van het werken met sensoren en (plant)modellen vindt ontwikkeling van het analyse- en adviessysteem plaats. Er is gestart met 15 bedrijven: potplanten (Phalaenopsis), glasgroente (Paprika) en snijbloemen (Gerbera). In elke groep worden twee bedrijven intensief begeleid, de andere bedrijven nemen deel aan de inhoudelijke bijeenkomsten.

Goede groeicondities in de kas zijn belangrijk om een goede productie en bedrijfsrendement te realiseren. Maar wat zijn ‘goede groeicondities’? Er wordt veel gemeten, berekend en geregistreerd, echter het samenbrengen van alle informatiestromen voor goede analyse en besluitvorming kan beter. Ontbreken van een integraal informatie overzicht en analyse leidt snel tot sturen op basis van ‘gevoel’. Het is dus van vitaal belang om alle ‘zo zit het’-plaatjes in ons hoofd eens kritisch tegen het licht te houden. Hoeveel van wat we menen te weten berust op feiten, hoeveel op ideeën of ‘gevoel’? De huidige sensoren, groei- en plantmodellen geven meetwaardes, maar geen aansluitend advies. Daarom is een ‘teeltdashboard’ noodzakelijk waarin alle informatiestromen samenkomen, gevisualiseerd en geanalyseerd worden en van advies worden voorzien. Hiermee is het dan mogelijk om de grenzen van het teeltklimaat op te zoeken, te bewaken en te vertalen naar teeltmanagement. Met als doel verbetering van de kwaliteit, opbrengst, energieverbruik en bedrijfsrendement. Daarnaast vraagt deze ontwikkeling een andere manier van telen, waarbij voldoende kennis van de plantfysiologie belangrijk is. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.