De eerste masterclass Agrobiodiversiteit was een groot succes! Duurzaam ondernemen, een term die bijna dagelijks in de krant staat, maar hoe geef je hier nou op een concrete manier invulling aan?
In Schaijk zijn begin 2010 dertig melkveehouders en akkerbouwers aan de slag gegaan in de eerste Masterclass Agrobiodiversiteit. Gebruik maken van kennis en ervaring van collega boeren, die begrijpen hoe het werkt en wat in de praktijk mogelijk is.

Biodiversiteit is alles wat groeit en bloeit, zowel boven als onder de grond. Europa heeft 2010 uitgeroepen tot jaar van de biodiversiteit, het is van belang dat de soortenrijkdom in stand wordt gehouden. In de afgelopen jaren is in Noord-Brabant geëxperimenteerd met biodiversiteit op agrarisch bedrijfsniveau. Maatregelen die zich in de praktijk bewezen hebben (best practices) worden in het project Boeren en Biodiversiteit Maashorst uitgerold naar agrarisch ondernemers in en rondom provinciaal natuurgebied De Maashorst.

Het project Boeren en Biodiversiteit Maashorst heeft als doelstelling duurzaam ondernemen bij agrarisch bedrijven in de Maashorst en omgeving te stimuleren om zo de economische winst en de biodiversiteit te vergroten. Dit doel wordt bereikt door zoveel mogelijk gebruik te maken van natuurlijke processen in de bodem, en op het agrarisch bedrijf. Planten en dieren van agrarische gebieden spelen een belangrijk rol in deze processen. Het toepassen van biodiversiteit in de bedrijfsvoering is een middel om te komen tot een duurzame landbouw. Tevens draagt dit bij aan een beter imago voor de land- en tuinbouwsector.

Het project bestaat uit twee fasen, namelijk de ‘Masterclass’ bijeenkomsten en ‘Praktijk op eigen bedrijf’. In de Masterclass komt de groep van 30 enthousiaste ondernemers vijf maal bijeen om te leren over de thema’s Grond, Gewas, Voer, Vee en Bemesting. Elke bijeenkomst wordt begeleidt door een deskundige van het Nutriënten Management Instituut en CropEye. Bij een Masterclass hoort uiteraard ook een praktijkdeskundige. Boeren die biodiversiteit al succesvol in hun bedrijf toepassen worden ingezet om hun collega boeren te instrueren. Tonny Meulensteen, melkveehouder uit Beek en Donk, heeft de aanwezige deelnemers geïnspireerd om aan de slag te gaan. ‘Investeren in biodiversiteit kost de eerste jaren een paar procent inkomen, maar op de langere termijn verdienen je dit dubbel en dwars terug’, aldus Tonny Meulensteen.

Na het onderdeel Masterclass start het onderdeel “Praktijk op eigen bedrijf”. In dit intensief traject worden de bedrijfssituaties geanalyseerd, en worden werkplannen opgesteld per deelnemer. De kennis en informatie wordt ontsloten via workshops op de deelnemende bedrijven. Daarnaast wordt de kennis en informatie over de praktische mogelijkheden van biodiversiteit verbreed richting de studieclubs in en rondom de Maashorst.

Er zijn zeven projectpartners die gezamenlijk inhoud en vorm geven aan het project, namelijk Agrarische Natuurvereniging Maashorstboeren en de ZLTO-afdelingen Bernheze, Landerd, Uden, Hertogswetering, Veghel en Boekel-Venhorst. Het project ontvangt subsidie van Provincie Noord-Brabant, de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie, stuurgroep De Maashorst en van de Rabobank. 

Meer informatie over dit project is te verkrijgen bij:
Bart Bardoel (projectleider) - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ?- 06 21212438