CropEye voert samen met WUR Glastuinbouw, EMS en Achmea/Interpolis een praktijkgericht onderzoek uit onder de naam Grenzen voor Luchtkwaliteit. Afgelopen winter zijn er op 4 praktijkbedrijven metingen verricht die hebben uitgewezen dat het doseren van CO2 met een WKK of ketel niet zonder risico’s is.

CropEye voert samen met Wageningen UR Glastuinbouw, EMS en Achmea/Interpolis een groot onderzoek uit onder de naam ‘Grenzen voor Luchtkwaliteit’. Op vier praktijkbedrijven wordt de luchtkwaliteit gemonitord tijdens het toedienen van CO2. Het projectteam presenteert de resultaten van de metingen in een serie workshops op 23, 24, 30 en 31 mei in verschillende regio’s in het land.

Op woensdag 11 mei werd in Emmen een aantal bedrijven bezocht door een delegatie van verantwoordelijken en experts van de meet- en regeltechniekindustrie van de centrale overheid in China.
Het korte bezoek begon met een presentatie in het gemeentehuis, waarbij ook de activiteiten van SMART-Greenhouse werden toegelicht.

Jolanda Heistek van CropEye was tijdens de netwerkbijeenkomst van Sensor Univers voorzitter van de tafel SMART Greenhouse. 
De tafel SMART Greenhouse komt voort uit eerdere workshops van Sensor Universe en het Innovatieplatform PGA&I (Phyto Glasshouse Applications & Innovations) vanuit de tuinbouwsector en de gemeente Emmen.

Op www.energiek2020.nu zal regelmatig de weblog van Jolanda Heistek te lezen zijn.

Lees in de huidige weblog nu meer over: "Zorg voor schone lucht is onderdeel bedrijfshygiëne".
Onzichtbare stoffen in de kaslucht kunnen een gewas flink remmen in groei en ontwikkeling. Telers vertelden in dit onderzoek vanuit eigen ervaring, dat schone kaslucht wel 10 tot 20% meerproductie kan geven.

In de laatste twee weken van mei zijn er weer 4 interactieve bijeenkomsten geweest vanuit het project Grenzen voor Luchtkwaliteit. Wederom waren de reacties van de aanwezige tuinbouwondernemers en technische bedrijven zeer positief. ‘Een Eye-opener’ was een vaak gehoorde reactie of ‘nu wordt mijn vermoeden bevestigd’. Het blijkt dat de bevindingen vanuit het project zeer goed aansluiten op de praktijkervaringen.

Met een enthousiaste groep deelnemers is onlangs een start gemaakt met de tafel SMART Greenhouse van Sensor Universe. Vanuit de tafel worden na de zomer interactieve bijeenkomsten georganiseerd rond het thema IJkkas.

Impuls voor innovaties Noordelijke en Emmer glastuinbouw
Ondernemers uit en gelieerd aan de tuinbouwsector in Emmen en Noord-Nederland gaan samen met Stichting CropEye en de gemeente Emmen (Jan Deuten en wethouder Nynke Houwing) innovatieve projecten en samenwerkingen stimuleren voor de glastuinbouw in Noord-Nederland. Als vertegenwoordiger vanuit de glastuinbouwsector is Cees Ruhé (LTO Noord Glaskracht) de drijvende kracht.

In samenwerking met NMI, CropEye en Wageningen UR is PION gestart met de organisatie van het project Boeren & Agrodiversiteit. Hoofddoel van dit project is om melkvee- en akkerbouwondernemers in de Peel te begeleiden hun bedrijf robuuster te maken, met agro- biodiversiteit als belangrijke maar zeker niet als enige invalshoek.