Leerwerkplekken, de broedplaatsen waar nieuw talent geschoold wordt, ontmoeten de werelden van bedrijfsleven en onderwijs elkaar. Twee compleet verschillende werelden  met hun eigen mores. Praktisch denken en handelen ontmoet de wereld van regels en roosters. Ondanks de beste bedoelingen gaat er veel mis omdat men elkaar niet begrijpt, plannen niet goed doorsproken zijn, afspraken niet helder zijn etc. Wij, Quente en CropEye, willen een training en coaching aanbieden die de faalrisico’s van leerwerktrajecten sterk verkleint.

Afgelopen twee jaar is met 18 tuinbouwondernemers gewerkt aan de randvoorwaarden voor een praktijkgericht teeltdashboard. Een belangrijk onderdeel van een teeltdashboard is een groeimodel.
Voor drie verschillende gewassen (paprika, Phalaenopsis en gerbera) is veel aandacht besteed aan het valideren en ontwikkelen van de groeimodellen.

Op woensdag 25 april 2012 heeft de Groene Kennis Coöperatie het evenement Groen Verbindt op de Floriade in Venlo georganiseerd. Deze dag stond in het teken van verbinding: de verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven in een voor jongeren aantrekkelijke groene sector met volop beroepsperspectief.

Tijdens dit evenement heeft CropEye i.s.m. Quente een workshop over leer-werk plekken georganiseerd.