Het is kwekers van Tree Centre Opheusden gelukt om gezamenlijk subsidie te bemachtigen voor investeringen in milieuvriendelijke machines.

In november 2017 was vanuit TCO een gezamenlijke subsidieaanvraag ingediend: totaal 16 aanvragen van kwekers voor de aankoop van 12 schoffelmachines en 4 lvs-apparaten.

Het Grote Bodemonderzoek brengt obstakels voor goed bodembeheer door boeren in kaart.

Ruim de helft van de boeren wil meer maatregelen nemen om de kwaliteit van hun bodem te verbeteren, en meer dan driekwart van de boeren geeft aan dat ze behoefte hebben aan meer praktische kennis. Dit komt naar voren uit Het Grote Bodemonderzoek: het eerste landelijke online onderzoek naar bodembeheer door boeren. “Goed bodembeheer leeft bij de boeren. Meer praktische handvatten en ontwikkelingsmogelijkheden zijn daarbij noodzakelijk”, stellen de initiatiefnemers.

Tijdens de algemene ledenvergadering van TCO (Tree Centre Opheusden) op maandagavond 5 februari 2018, hebben de leden goedkeuring gegeven voor de realisatie van het Laanboomhuis 2020.