De Scoutbox van Cropwatch, voor een efficiëntere aanpak van plagen in de kas. Solynta’s hybrideveredeling voor aardappels, die de aardappelveredeling ingrijpend verandert. Vruchtensappen met de eigenschappen van vers en toch drie weken houdbaar, geproduceerd door Hoogesteger. Deze initiatieven zijn door de vakjury genomineerd voor de Food Valley Award 2012. Ze scoorden het hoogst op de belangrijkste criteria: innovativiteit, economische haalbaarheid en samenwerking. Tijdens de Food Valley Expo op 25 oktober is bekend gemaakt wie van deze drie genomineerden de winnaar werd van de Food Valley Award 2012.

Door Capilix en Blgg Research is gebruikmakend van moderne hedendaagse sensor- en ICT technologie een prototype ontwikkeld van een meetunit water- en nutriëntenmanagement. De meetunit heeft de potentie om snel en betrouwbaar de nutriëntengehalten van de voedingsoplossing te meten.

Capillix, Blgg Research en CropEye gaan dit najaar samen met een viertal tuinbouwondernemers op praktijkbedrijven in Zuid-Oost Drenthe ervaring op doen om zo de kansen en bedreiging van een verbeterd water- en nutriëntenmanagement in kaart te kunnen brengen.

De Drentse gedeputeerde Ard van der Tuuk (PvdA) heeft onder meer Economische Zaken en Innovatie in zijn portefeuille. Enkele maanden geleden maakte hij tijdens een conferentie in de Stenden Hogeschool in Emmen kennis met innovatie in de glastuinbouw. Hij was aangenaam verrast toen hij hoorde dat een innovatieplatform al veel initiatieven heeft genomen en dat er zelfs al testteelten zijn in Klazienaveen. De uitnodiging om zelf een kijkje te komen nemen nam hij graag aan zodat hij donderdag een bedrijfsbezoek bracht aan het Business Center Klazienaveen (BCK), gevestigd aan de Gantel in Klazienaveen.

Er komt een vervolg op het verkennend onderzoek dat is gestart vanuit PGA&I, binnen het thema ‘Biobased; nieuwe teelten’. De eerste resultaten waren positief en het projectconsortium en Stichting Tuinbouw Emmen, LTO Noord Glaskracht (sectie Groningen, Drenthe) en ondernemers zien op termijn kansen voor de tuinbouw als grondstofleverancier voor de Farmacie.

Op weg naar een landelijk pratijknetwerk “Biodiversiteit & Business” voor primaire producenten uit alle sectoren en uit het hele land die hart hebben voor biodiversiteit maar er ook graag aan gaan verdienen.
Waarom doen wij, DLVPlant en CropEye dat? Wij zijn er van overtuigd dat de koplopers in biodiversiteit dezelfde uitdagingen en belangen hebben: hoe meten we biodiversiteit en hoe verkopen we biodiversiteit.