Eerder hebben we gemeld dat we uit de micro-alg Isochrysis galbana een biofertiliser hebben geïsoleerd (een deliverable van EU-project Miracles). Deze biofertiliser is inmiddels geregistreerd als IsoAgens® en de planteffecten (anti-stress en een grotere nutriënten efficiëntie) via het wortelstelsel uitgebreid gedocumenteerd.

Na anderhalf jaar praten en plannen maken zijn we begonnen met de realisatie. In ’t Zand (Huissen) vindt al notenproductie plaats, echter nieuwe aanplanten (dit en volgend jaar) moeten het areaal in eerste instantie naar 10 ha (Agroforestry-Notenpark ’t Zand) tillen, zodat we over een jaar of 10 ca. 30.000 kg noten kunnen oogsten en over 15 jaar richting 100.000 kg. Gemeente Lingewaard ondersteunt deze aanpak actief, omdat men de landschappelijke, economische en maatschappelijke waarde van het oude glastuinbouwgebied ’t Zand wil verhogen.

We zijn druk bezig om een korte keten Noten op te zetten vanuit Lingewaard met de nadruk op ’t Zand. Daar vinden veel door de gemeente gestimuleerde veranderingen plaats om zowel bebouwing mogelijk te maken als de landschappelijke waarde een facelift te geven. Hierbij wordt het planten van notenbomen sterk gepromoot, al dan niet in een agroforestry-setting.

Eind 2020 wordt door de Provincie Gelderland voor de 8e maal de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit uitgereikt. Ditmaal met het thema: ‘Brede blik op ruimte’.
Met deze prijs continueert men de aandacht voor ruimtelijke kwaliteit. Door goede voorbeelden te verzamelen draagt men positief bij aan de dynamiek van de ruimtelijke ontwikkelingen in Gelderland en aan de voortgaande dialoog over de kwaliteit van de leefomgeving. Ditmaal met aandacht voor meervoudig gebruik van ruimte, in de context van de ambities zoals verwoord in de provinciale omgevingsvisie.