Tijdens de 1e Ondernemerstafel Rivierenland op 8 november jl. zijn verschillende projectideeën naar voren gekomen en er zijn veel contacten gelegd. Ik de bijlage vind u het overzicht van deze projectideeën. 

Het Innovatieplatform PGA&I neemt steeds duurzamere vormen aan en verankerd in de noordelijke provincies en met verschillende kennisclusters. Inmiddels hebben verschillende personen zich bereidt gevonden om op persoonlijke titel en vanuit hun eigen bedrijf/netwerk zich inzetten voor het platform en de betrokken ondernemers. De ambassadeurs zijn ondernemers uit de agro-tuinbouw sector en experts op gebied van onderwijs, onderzoek, advies, financiering en belangenorganisaties. Hierdoor wordt de draagkracht van het platform verbreedt en is er meer perspectief op rendabele business cases. Het ambassadeursnetwerk fungeert als klankbord groep voor PGA&I, maar is ook actief in de lobby naar nieuwe netwerken en business cases.

Sinds de oprichting van CropEye zijn meerdere samenwerkingsprojecten gestart waaruit inmiddels succesvolle innovatieve producten zijn voortgekomen. Zo is vanuit het innovatieplatform AirQ de samenwerking met EMS en Sercom ontstaan dat weer geresulteerd heeft in de nominatie en het winnen van de Horti Fair Innovation Award 2012 voor de combinatie-tool Air Monitoring.
Ook het project Fly Value is succesvol en heeft geresulteerd in de start-up BV CropWatch. Het product Scoutbox, automatisch uitlezen van vangplaten, is recent genomineerd voor de Food Valley Award 2012.

Waardecreatie in top van BioBased piramide is mogelijk voor glastuinbouw. Dit wordt aangetoond in het ‘Digitalisproject’ in Emmen. CropEye is projectleider van dit project waaraan verschillende partijen meewerken; Proeftuin BCK, plantinhoudstoffen expert SU Biomedicine en marktpartij Boehringer Ingelheim. ‘Vanuit de markt is de vraag bij ons neergelegd om  te kijken of Digitalis mogelijk onder glas geteeld kan worden. “

De marktvraag is door het  Innovatieplatform Phyto Glasshouse Applications & Innovations verbonden met tuinbouwondernemers en kennisdragers. Ook het Kenniscentrum Plantenstoffen en LTO Noord heeft een aandeel; het ondersteunt de haalbaarheidsstudie financieel. Jolanda Heistek heeft als kwartiermaker van PGA&I een centrale rol binnen dit project samen met de Stichting Tuinbouw Emmen, gemeente Emmen en Provincie Drenthe.

Een internationale vakjury heeft de Horti Fair Innovation Award 2012 toegekend aan het systeem voor het monitoren van de kasluchtkwaliteit ‘Air Monitoring’, dat ontwikkeld is door EMS, CropEye en Sercom vanuit het project AirQ. Air Monitoring voegt een nieuwe, innovatieve dimensie toe aan het sturen van het kasklimaat, aldus de jury.

Air Monitoring wordt nu doorontwikkeld naar een model ondersteunend systeem. Inmiddels is ook een samenwerking gestart met Green Formula en tuinbouwondernemers.

Drie initiatiefnemers in Programma Precisie Landbouw (PPL) hebben samen met drie andere innovatieve bedrijven de handen ineengeslagen om te investeren in de  bevordering van verantwoorde productie, distributie, opslag en aanwending van spuiloog. Zo kan in  de hele spuiloogketen de kwaliteit van de operaties geborgd worden. 

Het is inmiddels al weer 4 maanden geleden dat Mitch en Tonny Meulensteen, als renners van het Big Challenge rundvee team deelnamen aan Alp d’HuZes.
Het was voor hun een geweldig evenement wat een diepe indruk heeft achtergelaten; ook bij al die 25000 medelanders die in die week in Frankrijk waren.

Het doel van dit programma is om een concept te ontwikkelen voor een “Urban Farm” binnen de ring van Amsterdam in 2020.
De projectgroep bestaat uit zes studenten van de Hogeschool van Amsterdam. Komend half jaar  kunt u via http://honoursprogrammaurbanfarming.com op de hoogte blijven omtrent het project.