In samenwerking met Agrimaco en InHolland hebben we op 1 november een aftrap gehad met een 6-tal prominente stakeholders om te discussiëren over het belang van de bodem voor diverse stakeholders. Landbouw, natuur, recreatie, waterwereld, klimaat etc. hebben allemaal de bodem in toenemende mate hoog in het vaandel! Maar….wat zijn de universele waarden van de bodem die elke stakeholder eerbiedigt….waar vindt het integrerend denken plaats…..waar wordt de bodem bewaakt. 

Uit de alg Phaeodactylum is een fractie geïsoleerd die op labschaal een verhoogde stikstofefficiëntie geeft. Jonge planten van tarwe, mais, meloen en boon vertoonden gedurende een test van 4 weken een hogere groeisnelheid na toediening van deze “fractie”. Deze grotere groei ging gepaard met een diepere uitputting van de stikstofvoorraad in het medium en een lagere koolstof/stikstofverhouding in de bladeren.

Agrariërs uit de Bommelerwaard willen samenwerken aan de gebiedsgerichte oplossingen van de watervraagstukken in de Bommelerwaard, waarbij tegelijkertijd kansen voor een duurzame en vitale landbouw worden benut én gecreëerd. Het streven is integrale oplossingen te bedenken.
Het project Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) Bommelerwaard wordt uitgevoerd door Projecten LTO Noord, CropEye, CLM en ZLTO en is een initiatief van LTO Noord, ZLTO, Waterschap Rivierenland, waterbedrijf Dunea.