Dat de boeren onder druk staan is nu wel duidelijk. Veel agrarische bedrijven moeten goed kijken hoe ze duurzamer te werk kunnen gaan. En meestal moeten ze ook nog iets naast hun bedrijf doen om rond te kunnen komen. Ton Baltissen van CropEyr en ook voorzitter van De Nederlandse Noten Vereniging vertelt waarom de notenindustrie een goede optie voor de boeren is.

Agroforestry, een combinatie van landbouw en bosbouw, heeft volgens landbouwkundigen de toekomst en kan helpen de stikstof- en CO₂-uitstoot te verminderen. Er zijn honderden combinaties mogelijk. Zo laten Jan en Hanne Cremers op hun Hanne Hoeve in Westerhoven vleeskoeien grazen tussen twee hectare walnotenbomen.

Donderdag 27 juni 2019 werd er vanuit het project Notenbomen als toplaagverbeteraar een excursie georganiseerd bij de hazelnotenboomgaard van Harm Tuenter. Er waren 2 instapmomenten: `s middags één en `s avonds één. Beide momenten werden goed bezocht: er waren zo’n 15 personen per keer aanwezig. Het publiek was divers, maar had één grote gemene deler: interesse in notenteelt en het aanplanten van notenbomen op eigen terrein.