In opdracht van Tree Centre Opheusden (TCO) heeft CropEye het projectmanagement gevoerd van het project: ”Samen de schop de grond in”.
Doelstelling van het project was: het realiseren van een samenwerking tussen de laanboomkwekers onderling en met andere bedrijven, waarbij een aantal innovatieve maatregelen concreet worden uitgewerkt tot fysieke investeringen om bij te dragen aan het realiseren van de waterkwaliteitsdoelstellingen in de Betuwe. 

De uitgevoerde activiteiten waren erop gericht om dit doel te bereiken. Er is draagvlak gerealiseerd, er zijn goede maatregelen mogelijk die inpasbaar zijn in de bedrijfsvoering en er wordt door bedrijven geïnvesteerd met name in mechanische onkruidbestrijding, LVS-apparatuur en verbetering van de bodemkwaliteit. De belangstelling voor schoonwater en de bijdrage die ondernemers daaraan kunnen leveren groeit. Het project is afgerond met een eindrapportage naar de opdrachtgever en de subsidieverlener.

Het belangrijkste onderdeel van het project is het realiseren van samenwerkingen, nieuwe projectplannen en investeringen door de sector. Wat is er concreet gerealiseerd?

Investeren in duurzame onkruidbestrijding (in afronding)
Het bestrijden van onkruiden op kleigronden wordt door veel laanboombedrijven nog volvelds chemisch uitgevoerd. Op kleigronden is mechanische onkruidbestrijding heel lastig en er was nog geen goede schoffel voor de laanboomkwekerij beschikbaar. De ontwikkeling van een innovatieve schoffel gaf nieuwe mogelijkheden om de input van chemische middelen ver terug te dringen. Daarnaast wordt met inzet van het Laag Volume Dosering Systeem (LVS of LVD-systeem) het middelengebruik sterk teruggedrongen.

Dit samenwerkingsverband van 12 kwekers omvat 233 ha. laanboomkwekerij en heeft geïnvesteerd in de aankoop en toepassing van 12 schoffels en 4 specifieke spuitapparatuur systemen. Vanwege slechte weersomstandigheden kan de inzet van chemische onkruidbestrijding nodig blijven en dan kan de inzet van LVD of LVS-systeem het gebruik van het middel zeer beperken. Met deze investeringen zet de laanboomsector een grote stap in verdere verduurzaming van de teelt.

 Laanboomkwekers investeren in DAW-maatregelen (in aanvraag)
Dit samenwerkingsverband van 6 kwekers omvat 80 ha. laanboomkwekerij en wil investeren in de aankoop en toepassing van 6 schoffels, 1 specifiek spuitapparatuur system en een veegmachine.
Aanvraag voor financiering ingediend augustus 2018

Duurzaam bemesten voor Bodem & Boom (lopend)
Een goede organische stof voorziening op rivierklei is cruciaal voor de bodembiodiversiteit, de bodemvitaliteit, de vitaliteit van de gewassen en voor de opbrengst en kwaliteit van de producten. Daarbij worden meer voedingsstoffen aangevoerd dan door het gewas worden afgevoerd, terwijl telers menen te maken hebben met een dalende bodemvruchtbaarheid. Ondanks al de nodige inspanningen op dit vlak is de organische stof bemesting in relatie tot de bodemkwaliteit niet geoptimaliseerd. Daarnaast voorzien telers door komende klimaatveranderingen de problematiek alleen maar toenemen. Samenwerking in de keten op gebied van organische stof bemesting door het aanbod af te stemmen op de vraag naar kwalitatief goede producten, kan een versnelde oplossing bieden.
Het project richt zich op meerdere thema’s genoemd in het openstellingsbesluit, met als zwaartepunt organische stof en bodemleven.  Oplossingen uit de kennisontwikkeling zullen leiden tot een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, met als resultaat een vermindering van de emissie van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlaktewater. Voor de input van deze bodem verbeterende materialen worden reststromen gebruikt uit de maatschappij. Door dit onderzoek (de nieuwe ontwikkelde kennis) en door teeltmaatregelen bedacht door telers zelf groenbemesters, bodemconservering en precisiebemesting) worden zowel de kwaliteit als de kwantiteit van de organische stof in de bodem verhoogd. Dit zal resulteren in minder emissie van milieubelastende stoffen.

Conclusie
De trend is dat de waterkwaliteit in de Betuwe verbeterd. Natuurlijk niet alleen door dit project, maar het heeft er ongetwijfeld aan bijgedragen, niet alleen aan de bewustwording, maar ook door fysieke investeringen en ander gedrag.

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - 0612921072