Waar kunt u ons tegenkomen.................

Op woensdag 11 september 2019 organiseert het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een Nationale Bodemtop.
Tijdens deze top doet minister Carola Schouten de aftrap van het Nationaal Programma Landbouwbodems en gaat zij met de aanwezigen (iedereen die werkt aan duurzaam bodembeheer, zoals agrariërs, ecologen, biologen, wetenschappers, waterschappen en provincies)in gesprek over de vraag hoe we samen kunnen bereiken dat de Nederlandse landbouwbodems in 2030 duurzaam worden beheerd.