Lopend langs de Waal met de reflectie van de zon in het water realiseer je de grote hoeveelheden water die er doorheen gaan; we weten precies….we kunnen zelfs voorspellen…hoeveel water waar heen gaat inclusief vertakkingen zoals het Amsterdam-Rijnkanaal.
In onze kassen liggen ook van die waternetwerken met heel veel zijkanaaltjes….maar weten wij wat er uitkomt? Ja we weten de capaciteit van de druppelaar in combinatie met aangelegde waterdruk, we weten wanneer de kraan opengaat, namelijk op tijd of op instraling of nog een andere instelling. Komt er uit elke druppelaar het gewenste/ingestelde volume? Nee dus. Komt er uit elke druppelaar dezelfde kwaliteit…nee, niet vanzelf.

Het ontwerp van het systeem is heel belangrijk om te weten wat je kunt. Ooit van travelling time gehoord? De tijd die nodig is om ook de laatste druppelaars van het irrigatiesysteem aan de gang te krijgen? Dat duurt schrikbarend lang. Het duurt ook enorm lang voordat 'het verse water' bij elke druppelaar is, eerst moet al het 'oude' water eruit geduwd worden. In een systeem met ruim 500 druppelaars kan het ruim 30 minuten duren voordat het 'verse water' of de voedingsoplossing met de nieuwe EC overal in het systeem is. Het sturen op EC komt daardoor wel in een ander daglicht.

Er wordt nog weleens een watergeefsyteem doorgespoeld met een lage pH om de algengroei/bacteriegroeiin het systeem tegen te gaan. Ook deze vloeistof blijft in de leidingen staan en verdwijnt pas geheel (wordt geheel verdrongen) bij voldoende tijd. Het goed bijsturen van de pH, feitelijk een andere voedingsoplossing het irrigatiesysteem inbrengen, vraagt ook om begrip van eigen systeem en van begrippen als travelling time. Kortom watermanagement, het managen van EC en pH gebeurt hierdoor vaak verre van goed en homogeen. Het slechte nieuws is dat er een grotere heterogeniteit de kas in wordt gebracht, maar desalniettemin effecten als inductie van generatieve groei blijkbaar bewerkstelligt. Het goede nieuws is dat bij het realiseren van een homogenere en preciezere dosering er nog veel meer kan.

Binnenkort zal het bedrijvenplatform plantENvoeding actief aandacht gaan vragen voor deze problematiek.

Lees dit nieuwsbericht ook als weblog in SierteeltNet en GroenteNet